arhitectură
bim
cad 3D
structuri
Ścieżka SMART – szansa na dofinansowanie rozwoju Twojej firmy!
Împărtășește  

Potrzebujesz zastrzyku finansowego na rozwój swojej działalności?

Korzystając ze Ścieżki SMART możesz zyskać dotację na zakup oprogramowania Allplan, które będąc rozwiązaniem BIM optymalizuje pracę i jest gwarancją rozwoju Twojej firmy. Ścieżka SMART jest wsparciem dla przedsiębiorstw innowacyjnych, które chcą wprowadzać nowe produkty i usługi do swojej działalności, dzięki temu ją rozwijając.

Szczegółowy opis

PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) realizuje projekt finansowania dla małych i średnich podmiotów, prowadzących działalność na terenie Polski. Celem konkursu jest wsparcie finansowe przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji produktowych, procesowych oraz cyfryzacji.

Modułowość

Projekty mogą dotyczyć opracowania lub wdrożenia innowacji i składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr

Jeżeli jesteś zainteresowany przeznaczeniem dofinansowania na nasze produkty bądź usługi, najbardziej powinny interesować Cię następujące moduły:

  • wdrożenie innowacji (obligatoryjnie) – moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.
  • cyfryzacja (fakultatywnie) – moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
  • kompetencje (fakultatywnie) – wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Jak możesz wykorzystać dofinansowanie?

Rozwiązania, które oferujemy wspomagają i organizują wszelkie procesy projektowe, obliczeniowe oraz wykonawcze w firmie, oprogramowanie usprawnia codzienną pracę poprzez wbudowane, innowacyjne funkcje i moduły. Nasze systemy gwarantują przyspieszenie procesu projektowego, wykrywanie błędów na wczesnym etapie projektu, co daje realne oszczędności w kosztach pracy i produkcji.  W skład naszych innowacyjnych rozwiązań wchodzą m.in.: Allplan, CYPE, FRILO Software oraz SCIA Engineer. Poza tym zapewniamy branżowe kursy z zakresu obsługi programów na naszej platformie szkoleniowej Mastern.

Termin składnia wniosków trwa od 21.02.2023 do 12.04.2023.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie internetowej PARP, tam również wypełnisz wniosek.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart
Împărtășește  
Stimați domni,Începând cu 25 mai 2018, se aplică Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016, prescurtat RODO. Prin urmare, avem nevoie de consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în cookie-uri.Sunt de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri ("cookie-uri") pe dispozitivul pe care îl folosesc și cu prelucrarea datelor mele personale lăsate în timpul utilizării site-urilor web și a altor parametri stocați în cookie-uri.
Cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe computerul unui utilizator pentru a salva preferințele acestuia, pentru a monitoriza istoricul unei vizite pe un site web, pentru a naviga între pagini și pentru a permite salvarea setărilor între vizite. Cookie-urile ajută proprietarii de site-uri web să colecteze statistici privind frecvența cu care sunt vizitate anumite subpagini ale site-ului web și să personalizeze site-ul web pentru a-l face mai ușor de utilizat și mai ușor de folosit.
Operator de date
Administratorul datelor cu caracter personal este Grupul TMSYS, al cărui reprezentant este TMSYS Sp. z o.o., cu sediul social în Cracovia, ul. Sołtysowska 12A/4, NIP: 945-215-21-44.Grupul TMSYS este format din: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Administratorul de date poate fi contactat în scris cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul poștei poștale la adresa: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o: ul Ciepłownicza 23, 31-574 Cracovia sau prin e-mail: IODO@tmsys.pl
Responsabil cu protecția datelor
Administratorul a numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat în scris, prin poștă, la adresa: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Cracovia sau prin e-mail: IODO@tmsys.pl
Temeiul juridic
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RODO, și anume pe baza consimțământului voluntar.
Scopul prelucrării datelor
Cookie-urile utilizate pe site-urile web ale Grupului TMSYS sunt folosite pentru:
marketing,
analiză, inclusiv pentru monitorizarea numărului și tipului de vizite pe site-ul web, colectarea de date statistice privind numărul de utilizatori și tiparele de utilizare a site-ului web, inclusiv date privind numărul IP, dispozitivul, ora ultimei vizite pe site-ul web etc,
profilarea,
să mențină preferințele utilizatorilor, configurațiile de ecran, inclusiv limba preferată și țara utilizatorului,
îmbunătățiți viteza și performanța site-ului,
colectarea de date necesare pentru tranzacții și achiziții,
colectarea de date de către rețelele de publicitate.
Domeniul de aplicare a datelor
Printre altele, date precum data, ora vizitei, tipul de dispozitiv și adresa IP sunt prelucrate ca date cu caracter personal.
Destinatarii datelor
Destinatarii datelor sunt societățile din cadrul Grupului TMSYS și persoanele împuternicite să le prelucreze în numele operatorului.
Drepturile persoanelor
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile RODO, aveți dreptul de a:- solicita de la Operator: accesul, rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal,- solicita de la Operator restricționarea prelucrării,- transfera sau obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,- depune o plângere la o autoritate de supraveghere.Vă puteți exercita drepturile de mai sus contactând Operatorul sau Autoritatea de Supraveghere la adresa de e-mail: IODO@tmsys.plJak blocarea colectării de informații în cookie-uri?Utilizatorul poate dezactiva în orice moment acceptarea cookie-urilor. Acest lucru poate fi făcut prin modificarea setărilor din browserul web respectiv și prin ștergerea tuturor cookie-urilor. Vă rugăm să rețineți că dezactivarea cookie-urilor poate duce la funcționarea incorectă a site-ului web.
Informații suplimentare
Administratorul depune toate eforturile pentru a se asigura că toate măsurile fizice, tehnice și organizatorice sunt puse în aplicare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării, utilizării sau accesului neautorizat, în conformitate cu toată legislația aplicabilă.Mai multe despre principiile de prelucrare a datelor în Politica de confidențialitate.Accept
X