Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, korzystając z usług Grupy TMSYS, powierzają nam Państwo swoje informacje, a w tym dane osobowe.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

  1. Źródło danych

Przetwarzamy dane, które podają nam Państwo lub pozostawiają przez formularze stron internetowych, podczas kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego. Przetwarzamy również dane udostępnione od osób trzecich. Dane dotyczą kontrahentów nie dotyczą pracowników lub współpracowników Grupy TMSYS.

  1. Zakres danych

Podanie danych jest dobrowolne. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia kont lub plików np. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które podają nam Państwo np. w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszych stronach, jak również dane, które są przez Państwa pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach, czyli tzw. plikach cookies, np. IP komputera. Zakres danych przetwarzanych może się różnić – informacje o tym można znaleźć na właściwej stronie internetowej lub można o to dopytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

  1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Ciepłowniczej 23, NIP: 945-215-21-44.

W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.

Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub poprzez email: IODO@tmsys.pl

  1. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub poprzez email: IODO@tmsys.pl

  1. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna i okres przetwarzania
Cele przetwarzanie danychPodstawy prawneOkres przetwarzania
Wykonanie umowy lub zamówienia, w tym np. regulaminy, które Użytkownik akceptuje,obsługa asysty technicznejart. 6 ust. 1 lit b) RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest UżytkownikDo czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem lub okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
Pomiary statystyczne,marketing bezpośredni (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora,obsługa kierowanych do nas zgłoszeń, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznieart. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes AdministratoraDo czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych),wysyłanie newsletter’a,odpowiedzi na zapytania,art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgodaDo czasu wycofania zgody
Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji np. faktur;potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniamiobsługa reklamacji,art.6 ust.1 pkt c) RODO – obowiązek prawnyPrzez okres wynikający z przepisów krajowych Administratora
Pliki cookies:monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,poprawy szybkości działania i wydajności witryny,gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,gromadzenia danych przez sieci reklamoweArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgodaDo czasu samodzielnej zmiany przez Użytkownika ustawień dotyczących zarządzania plikami cookies w jego przeglądarce

Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub innych informacji w zakresie Państwa zainteresowań. Przy czym podane przez Państwa dane nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Przy czym podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora działają na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

  1. Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail:  IODO@tmsys.pl
Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej dotyczącej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.

  1. Informacje dodatkowe

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Ochrona

Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Grupę TMSYS jest dokumentem o charakterze wyłącznie informacyjnym i jest publikowana w celu realizacji przepisów wynikających z przepisów RODO. Jednocześnie Polityka Prywatności jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem.

Stimați domni,Începând cu 25 mai 2018, se aplică Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016, prescurtat RODO. Prin urmare, avem nevoie de consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în cookie-uri.Sunt de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri ("cookie-uri") pe dispozitivul pe care îl folosesc și cu prelucrarea datelor mele personale lăsate în timpul utilizării site-urilor web și a altor parametri stocați în cookie-uri.
Cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe computerul unui utilizator pentru a salva preferințele acestuia, pentru a monitoriza istoricul unei vizite pe un site web, pentru a naviga între pagini și pentru a permite salvarea setărilor între vizite. Cookie-urile ajută proprietarii de site-uri web să colecteze statistici privind frecvența cu care sunt vizitate anumite subpagini ale site-ului web și să personalizeze site-ul web pentru a-l face mai ușor de utilizat și mai ușor de folosit.
Operator de date
Administratorul datelor cu caracter personal este Grupul TMSYS, al cărui reprezentant este TMSYS Sp. z o.o., cu sediul social în Cracovia, ul. Sołtysowska 12A/4, NIP: 945-215-21-44.Grupul TMSYS este format din: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Administratorul de date poate fi contactat în scris cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul poștei poștale la adresa: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o: ul Ciepłownicza 23, 31-574 Cracovia sau prin e-mail: IODO@tmsys.pl
Responsabil cu protecția datelor
Administratorul a numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat în scris, prin poștă, la adresa: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Cracovia sau prin e-mail: IODO@tmsys.pl
Temeiul juridic
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RODO, și anume pe baza consimțământului voluntar.
Scopul prelucrării datelor
Cookie-urile utilizate pe site-urile web ale Grupului TMSYS sunt folosite pentru:
marketing,
analiză, inclusiv pentru monitorizarea numărului și tipului de vizite pe site-ul web, colectarea de date statistice privind numărul de utilizatori și tiparele de utilizare a site-ului web, inclusiv date privind numărul IP, dispozitivul, ora ultimei vizite pe site-ul web etc,
profilarea,
să mențină preferințele utilizatorilor, configurațiile de ecran, inclusiv limba preferată și țara utilizatorului,
îmbunătățiți viteza și performanța site-ului,
colectarea de date necesare pentru tranzacții și achiziții,
colectarea de date de către rețelele de publicitate.
Domeniul de aplicare a datelor
Printre altele, date precum data, ora vizitei, tipul de dispozitiv și adresa IP sunt prelucrate ca date cu caracter personal.
Destinatarii datelor
Destinatarii datelor sunt societățile din cadrul Grupului TMSYS și persoanele împuternicite să le prelucreze în numele operatorului.
Drepturile persoanelor
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile RODO, aveți dreptul de a:- solicita de la Operator: accesul, rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal,- solicita de la Operator restricționarea prelucrării,- transfera sau obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,- depune o plângere la o autoritate de supraveghere.Vă puteți exercita drepturile de mai sus contactând Operatorul sau Autoritatea de Supraveghere la adresa de e-mail: IODO@tmsys.plJak blocarea colectării de informații în cookie-uri?Utilizatorul poate dezactiva în orice moment acceptarea cookie-urilor. Acest lucru poate fi făcut prin modificarea setărilor din browserul web respectiv și prin ștergerea tuturor cookie-urilor. Vă rugăm să rețineți că dezactivarea cookie-urilor poate duce la funcționarea incorectă a site-ului web.
Informații suplimentare
Administratorul depune toate eforturile pentru a se asigura că toate măsurile fizice, tehnice și organizatorice sunt puse în aplicare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării, utilizării sau accesului neautorizat, în conformitate cu toată legislația aplicabilă.Mai multe despre principiile de prelucrare a datelor în Politica de confidențialitate.Accept
X